2% z dane

Blíži sa termín odovzdávania daňového priznania a my budeme veľmi radi, ak svoje dve percentá venujete práve nám.

Ako tak urobiť?

Stiahnite si a vyplňte tlačivo VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ 2% (kliknite na TENTO LINK) a prineste ho PODPÍSANÉ spolu s potvrdením o zaplatení dane (ročné zúčtovanie) ktorémukoľvek nášmu členovi alebo na našu skúšku - v piatok o 18:00 (skúšobňa v KD). Ak by ste mali s vypĺňaním problémy, radi pomôžeme.

Občianske združenie Folklórna skupina Podžiaran

Papradno č. 315, 018 13 Papradno

IČO: 50030108

DIČ: 2120447021

Účet: SK68 0900 0000 0051 2283 0291

Banka: SLSP, Považská Bystrica

 

Ďakujeme za podporu a zdieľanie!

Cieľ a činnosť občianskeho združenia

Občianske združenie Folklórna skupina Podžiaran, v skratke FSk Podžiaran  je nezávislé, dobrovoľné, záujmové združenie občanov pôsobiacich na území Slovenskej republiky so sídlom Papradno č. 315, 018 13 Papradno, ktoré vzniklo 14.10.2015.

 

·        Podpora a propagácia kultúry vo všetkých jej formách.

·        Uchovávanie a rozvíjanie tradícií ľudového umenia.

·        Šírenie a propagácia kultúrneho dedičstva na Slovensku a v širšom kontexte Európy.

·        Organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych podujatí pre využitie voľného času osôb s výchovným cieľom vrátane propagačnej činnosti.

·        Participácia na kultúrnom dedičstve.

·        Ochrana, obnova a udržiavanie kultúrnych pamiatok a ľudových tradícií v obci.

·        Združovanie jednotlivcov so záujmom o kultúrne dianie a aktivizovanie ich tvorivej činnosti v oblasti verejného života.

·        Spolupráca s inými orgánmi, organizáciami a záujmovými združeniami v oblasti tradičnej ľudovej kultúry na území obce a mimo neho, v tuzemsku ale aj v zahraničí.

·        Udržiavanie a rozvíjanie činnosti folklórnej skupiny Podžiaran.

 

Členovia správnej rady

1.      PaedDr. Lenka Jandušíková - predseda

2.      Patrik Kaprálik - podpredseda

3.      Mgr. Miroslava Švecová - pokladník

4.      Jozefína Belušíková - člen

5.      Ema Šmulíková - člen

6.      Mgr. Denisa Macošíncová - člen

7.      Izidor Mikudík - člen

 

Pomáhajú nám:


Napísali o nás:

© 2016 Developed by Progresio
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC BY 3.0