V srdci Javorníkvo

 

V srdci Javorňíkvo sú krásné doľiny, keré ozdobujú maľebné dzedziny.

Naši pradzedovia statky tu chovaľi, Ščiavník, Maríkovú, Papradno stavaľi.

My sme hých potomci, šetci sme horári,  v tých naších chotároch dobre sa nám darí.

Sem – tam sme hraňičnú trenicu mávaľi, kedz sme si navzájom otavu spásaľi.

Aľe kedz na jednéj straňe zanvocili, hňedz hým z druhéj strany hlasy priložiľi.

Najkrajšie ze šetkých sú naše trávnice, krajšie ňenájdzece v celém šírém svece.

Ňech sa naše hlasy šetky v jedno zľejú a nech doľinámi veždy spevy zňejú.

 

To, že v Papradne má folklór svoje neodmysliteľné miesto a ľudia si pri každej príležitosti z plných pľúc radi zaspievajú, vieme už dávno. Keďže sme sa v Podžiarane stretli skvelá partia, ktorá nelení priložiť ruku k dielu a má veľa nápadov, na ktoré ani Ondrejovské hody nestačia a podpora obce nám nechýba, rozhodli sme sa založiť aj u nás tradíciu folkórnych slávností.

Prečo práve na Jána? Keď si tak pospevujeme tie naše papradňanské trávnice, skoro v každej druhej sa spieva o Janovi, Jankovi, Janíčkovi, Janenkovi... veď aj doma, koľkí z vás oslavujú toto meno? A prečo V srdci Javorníkvo? Keďže sme chceli v prvom ročníku (22.6.2013) pozvať amatérske skupiny z Marikovskej, Štiavnickej a Papradnianskej doliny, chceli sme vymyslieť pieseň, ktorá by hovorila o nás, ako si tu spoločne nažívame,... a tak vznikla pieseň V srdci Javorníkvo, ktorú napísal Izo Mikudík a Lenka Jandušíková jej dala „nvótu“. No a o krásne logo festivalu ale aj Podžiaranu sa postaral Vladko Šimík. A aby sme boli naozaj originální, celý program uvádzame v nárečí. Veď kto by už len odolal ľúbozvučnej, až spievanej papradňančine:

 

Lenka  –        Myslela som, že ca prekrscili na Jana a čiľ veru neviem – neviem.

Patrik  –         Já bych ani nedzbal. Šake to pekné méno, no ňje? Áj sa pomály vytrácá. Veru, ňeviem, koľko by sme hých narátali medzi dzeciský. Té ľen samý Paťo, Roman, Jaro a čé já viem čo ešče.

Lenka  –        Ba počuj, máš ty bimánek pravdu, ale já verím, že sa na Janvo, Jankvo, Janíčkvo či Janenkvo len tak nezabudne. Dôkazom toho sú aj naše slávnosci a ohromná kopa pesničék.

 


 


Po úspešnom prvom ročníku, nasledoval ešte úspešnejší 2. ročník (21.6.2014), ktorý sa konal v rámci projektu s názvom Autentické hodnoty v Javorníkoch ukryté pod záštitou Trenčianskeho samosprávneho kraja, obce Papradno, Považského osvetového strediska a FSk Podžiaran. V samotnom programe sa predstavilo viac ako 250 folkloristov.

Po piatich mesiacoch príprav, pracovných stretnutí členov folklórnych skupín z troch javorníckych dolín Marikovskej, Papradnianskej a Štiavnickej, zberania a spracúvania podkladov, sa zo spoločného úsilia zrodila prehliadka folklóru nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech. Naším  partnerom spolupodieľajúcim sa na projekte bolo mesto Karolinka z Českej republiky. Projekt pod názvom Autentické hodnoty v Javorníkoch ukryté, realizovaný v rámci FONDU MIKROPROJEKTOV, mal niekoľko aktivít. Spomínané workshopy spojené s praktickým nácvikom notovania zozbieraných pôvodných piesní folklórnymi skupinami, prípravu putovnej výstavy fotografií Autentické hodnoty v Javorníkoch ukryté a s rovnomenným názvom aj publikácie-spevníka, ktorý predstavuje folklórne skupiny z blízkeho okolia, históriu a zvyky obcí, ktoré spolupracovali na tomto projekte a unikátnu zbierku ľudových piesní, ktoré boli znotované aj vďaka tomuto projektu. Ku kvalite podujatia a hodnotnému kultúrnemu zážitku prispela aj nová ozvučovacia technika, realizovaná ako jedna z aktivít projektu.

Pri predstavení spevníka nás svojou prítomnosťou potešil aj primátor mesta Považská Bystrica Doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.,  ktorý, oblečený v huni a širáku, posypal túto knižočku kvetmi a poprial všetko dobré, ale aj Štefan Meliš, ktorý sa už dlhé roky zaoberá históriou jednotlivých obcí, povestiam, bez ktorého by sa veľa, veľa krásneho nezachovalo.

Krásny program vyvrcholil vo večernom programe, kde vystupoval FS Brezová a naša FSk Podžiaran. Oživením boli malé deťúrence zo ZŠ v Papradne a na záver dlho očakávaní šibačiari aj s Emíľom (handrovou bábikou).

 

 

 

Ani tretí ročník (20.6.2015) sa veru nenechal zahanbiť. Výnimočným bol v tom, že bol spojený s krajským kolom folklórnej súťaže Nositelia tradícií a práve vyhlásenie výsledkov zahájilo náš festival. O čo krajšie to pre nás bolo, keď sme získali zlaté pásmo a postup na celoštátne kolo. Naše pozvanie prijali FS Rozvadžan, FSk Lubená, FSk Limbora, SSk Udičanka, FSk Hájiček, FSk Bukoviny, FSk Manínec, SSk Dúbrava, FSk Praznovanka, ale aj známa speváčka Helenka Záhradníková. Aj keď nám počasie tento rok veľmi neprialo, myslím, že náš najkrajší mládenec a folklórne skupiny, ktoré tento rok prijali naše pozvanie, urobili dobrú náladu a strávili sme pekný deň.

 

 

Pomáhajú nám:


Napísali o nás:

© 2016 Developed by Progresio
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC BY 3.0