DSS Podžiaranček

       Detská spevácka skupina pôsobí v obci Papradno už dlhé roky. Chodia do nej deti zo základnej školy, ktoré v staršom veku spievajú vo FSk Podžiaran. Aj preto sa pôvodný názov Papradňanček zmenil na Podžiaranček. Základ repertoáru tvoria papradňanské piesne – trávnice, ale aj rôzne zvykoslovné pásma a hry z Papradna. Svojím vystúpením sa prezentovali už na mnohých prehliadkach a festivaloch i na kultúrnych a spoločenských podujatiach v obci a širokom okolí. Každoročne sa zúčastňujú regionálnych, ale aj krajských prehliadok, kde sa im podarilo dosiahnuť viacero úspechov. Vedúcimi boli Mgr. Ignác Lališ, Mgr. Ivan Šípek, Mgr. Božena Bašová, Jana Smatanová, Marcel Moravík a Miroslav Štefánik. V roku 2012 sa vtedy Papradňančeka ujala PaedDr. Lenka Jandušíková, ktorá zároveň vedie aj FSk Podžiaran. Od roku 2013 je vedúcou DSS Podžiaranček Mgr. Denisa Macošíncová, hlasovou pedagogičkou PaedDr. Lenka Jandušíková (obe sú bývalými členkami DSS Papradňanček, PaedDr. Lenka Jandušíková je zároveň vedúcou FSk Podžiaran), choreografkou Mgr. Božena Bašová, ktorá bola v minulosti členkou FS Považan. V súčasnosti pôsobí v DSS Podžiaranček cca. 30 detí vo veku od 4 - 15 rokov.

Úspechy, ocenenia

1984/1985

Spevácky krúžok pod vedením p. riad. Ivana Šípeka získal na krajskom kole speváckej súťaže 3. miesto s postupom na celoštátne kolo v Likavke1997

Daniela Hikaníková – absolútny víťaz celoslovenskej súťaže Slávik Slovenska pod vedením Lenky Jandušíkovej2012

DSS Papradňanček – broznové pásmo v krajskom kole folklórnej súťažnej prehliadky speváckych skupín v Zemianskych Kostoľanoch
Lucia Kozáčiková – získala zlaté pásmo v krajskom kole folklórnej súťažnej prehliadky sólistov spevákov v Zemianskych Kostoľanoch v kategórii2013

DSS Podžiaranček – strieborné pásmo v krajskom kole folklórnej súťažnej prehliadky choreografií v Zemianskych Kostoľanoch. Názov programového bloku: Chodzenie po máji2014

DSS Podžiaranček – strieborné pásmo na celoštátnom kole folklórnej súťažnej prehliadky speváckych skupín - Vidiečanova Habovka na Orave s piesňami Ach, Bože mvoj a Košielka ľenová

2015

DSS Podžiaranček – strieborné pásmo v krajskom kole folklórnej súťažnej prehliadky choreografií v Zemianskych Kostoľanoch. Názov programového bloku: Dzeci na bačove

Pomáhajú nám:


Napísali o nás:

© 2016 Developed by Progresio
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC BY 3.0